| Transliteracija | Latinica | | laban.rsBibliotekaNjegoš → Bibliografija

Petar II Petrović Njegoš

[Vladika Rade — Portret]

Bibliografija

Knjige

 1. Pustinjak cetinski, 1834
 2. Lijek jarosti turske, 1834
 3. Srbin Srbima na časti zahvaljuje, 1834
 4. Oda stupljenja na prestol Ferdinanda I: imperatora austrijskoga i kralja madžarskoga i pr. i pr. i pr., 1835
 5. Tri dana u Trijestu: u mjesecu januariju 1844., 1844
 6. Luča mikrokozma, 1845
 7. Ogledalo srpsko, 1846
 8. Gorski vijenac: istoričesko sobitije pri svršetku XVII vijeka, 1847
 9. Kula Đurišića i Čardak Aleksića: 1847. godine, 1850
 10. Lažni car Šćepan Mali: istoričesko zbitije osamnaestoga vijeka, 1851
 11. Svobodijada: epski spjev u deset pjesama, 1854
 12. Njegoševa bilježnica, 1956

Prva izdanja

 1. Pustinяk Cetinski. Spisao u Crnoй Gori na Cetinю 1833 godine. Cetinѣ. Pečatano u Štampari Crnogorskoй. 1834.
 2. Lіek Яrosti Turske. Cetinѣ. Pečatano u Štampari Crnogorskoй, 1834.
 3. Srbin Srbima na časti zahvaljuje. Na Cetinju. U Štampariji crnogorskoj 1834.
 4. Oda stuplѣnя na prestolъ Ferdinanda I Imperatora Austriskoga i Kralя Madžarskoga i pr. i pr. i pr. Spѣvao Vladыka Crnogorski P. P. Nѣgošъ. Na Cetinѣ. U Štamparіi Crnogorskoй, 1835.
 5. Tri dana u Trіestu u mѣsecu Яnuariю 1844. U Beču u Štamparіi Єrmenskoga monastira, 1844.
 6. Luča Mikrokozma. Odъ vladыke crnogorskoga Petra Petrovića Nѣgoša. U Beogradu. Knяžestva Srbskoga Knьigopečatnьomъ, 1845.
 7. Ogledalo Srbsko. Pečatano u Knяž. Srbskoй knьigopečatnьi u Bѣogradu, 1846.
 8. Gorskій vіenacъ: istoričesko sobыtіє pri svršetku XVII vіeka. Sočinenіє P. P. N., vladыke crnogo[r]skoga. Slovima Č. O. O. Mehitarista. — Beč, 1847.
 9. Kula Đurišića i Čardak Aleksića 1847 godine. U Beču u Štampariji Jermenskoga namastira 1850.
 10. Lažni car Šćepan Mali: istoričesko zbitije osamnaestoga vijeka. Izdao 1851 godine Andrija Stojković. Pečatnja braće Župana u Zagrebu. Jugoslavija, 1851.
 11. Slobodіяda: epійskій spѣvъ u desetъ pѣsama. Izdao L. P. Nenadovićъ. U Zemunu, pečatano Knьigopečatnьomъ I. K. Soprona, 1854.
 12. Njegoševa bilježnica. — Cetinje: Istoriski institut, 1956.

Celokupna (sabrana) dela

2005.

____
Copyright © 2005-2010 Aleksandar Lazić, Predrag Janičić, Aleksandar Gogić
URI: http://www.ppnjegos.org/biografija.htm