Почетак → COVID-19 SRP

Коронавирус COVID-19 у Србији

Србија у борби против вируса


Тестирано укупно 59 938. Потврђено случајева 7 779. За пос. 24 сата 296. Умрло 151. За пос. 24 сата 7.

Подаци о ситуацији у свету. Аутоматско ажурирање у режиму реалног времена. Званични извештају државних влада или из мас-медија ако су подаци (или медији) поуздани . . . Датум / време: 17. мај 2021. 21:58:58
Држава, другоУкупно случајеваНови случајевиУкупно умрлоДанас умрлоУкупно излеченоАктивни случајевиОзбиљно, критичноУк. случ. / 1м с*Умрло / 1м сТест. укупноТест. / 1м с
1033 727 30711 356600 30816127 163 75227 7325 963 2477 950101 3761 804466 575 7001 402 408332 696 143
2025 227 970263 045278 7514 34021 590 003422 3943 359 2168 94418 126200316 423 658227 3441 391 827 403
3015 627 475435 82314 097 2871 094 3658 31873 0682 03847 073 060220 094213 877 218
405 877 787107 6160653 4664 25589 8751 64681 239 2971 242 19765 399 664
505 127 54810 17444 9832234 961 12013 864121 4452 32660 23252851 076 732599 98785 129 663
604 949 5739 328116 2113404 563 2547 181270 1082 30033 904796133 800 000916 507145 989 144
704 452 7561 979127 68454 279 2672 06045 80512465 2921 872170 156 1712 495 06168 197 203
804 162 5763 455124 2961403 715 3899 305322 8911 75468 9352 05863 021 5911 043 67960 384 095
Укупно:0164 139 714420 4173 400 7907 458135 994 687636 14575 4414587 197 030534

Russia: COVID-19 в России

World: COVID-19 The world

Serbia: COVID-19 у Србији