Почетак → COVID-19 SRP

Коронавирус COVID-19 у Србији

Србија у борби против вируса


Тестирано укупно 59 938. Потврђено случајева 7 779. За пос. 24 сата 296. Умрло 151. За пос. 24 сата 7.

Подаци о ситуацији у свету. Аутоматско ажурирање у режиму реалног времена. Званични извештају државних влада или из мас-медија ако су подаци (или медији) поуздани . . . Датум / време: 25. септембар 2020. 15:49:53
Држава, другоУкупно случајеваНови случајевиУкупно умрлоДанас умрлоУкупно излеченоАктивни случајевиОзбиљно, критичноУк. случ. / 1м с*Умрло / 1м сТест. укупноТест. / 1м с
107 187 6362 165207 555174 438 9081 3332 541 17314 15621 685626101 582 000306 471331 457 504
205 828 75412 65192 4191024 761 1748 183975 1618 9444 2146768 928 44049 8341 383 159 972
304 659 909139 8834 023 789496 2378 31821 88665717 900 00084 072212 912 670
401 136 0487 21220 056108934 1464 317181 8462 3007 78413744 300 000303 530145 949 273
50790 82324 924674 96190 93886315 5044893 534 65069 29551 008 828
60788 93031 938644 345112 6471 38223 8519663 778 648114 23533 077 826
70715 4575 40875 439490514 7604 523125 2582 6225 5365841 635 79012 656129 247 403
80704 20931 1180001 44515 06066511 820 505252 79646 759 065
Укупно:032 476 64074 308988 7591 60623 749 98850 78130 2592951 120 998115

Russia: COVID-19 в России

World: COVID-19 The world

Serbia: COVID-19 у Србији