Почетак → COVID-19 SRP

Коронавирус COVID-19 у Србији

Србија у борби против вируса


Тестирано укупно 59 938. Потврђено случајева 7 779. За пос. 24 сата 296. Умрло 151. За пос. 24 сата 7.

Подаци о ситуацији у свету. Аутоматско ажурирање у режиму реалног времена. Званични извештају државних влада или из мас-медија ако су подаци (или медији) поуздани . . . Датум / време: 10. јул 2020. 18:35:39
Држава, другоУкупно случајеваНови случајевиУкупно умрлоДанас умрлоУкупно излеченоАктивни случајевиОзбиљно, критичноУк. случ. / 1м с*Умрло / 1м сТест. укупноТест. / 1м с
103 246 76726 768136 1142921 428 7492 3211 681 90415 6459 80741140 398 730122 032331 049 917
201 762 2633 16069 316621 185 59633 129507 3518 3188 2893264 514 32921 234212 595 276
30819 59924 75722 130507514 35718 397283 1128 9445941611 024 4917 9871 380 307 868
40713 9366 63511 017174489 0687 752213 8512 3004 8927522 388 195153 411145 936 153
50316 44811 314207 80297 3321 2929 5953431 863 27856 49532 981 172
60309 2743 0586 78199278 0533 13124 4401 99016 1753551 255 35965 65719 119 974
70300 98885228 40320006176 4386075 734 599122 65146 755 268
80288 13351244 650480001854 24465811 538 519169 94767 894 803
Укупно:012 489 349110 090559 3632 7557 072 72495 63419 663273490 35170

Russia: COVID-19 в России

World: COVID-19 The world

Serbia: COVID-19 у Србији