Почетак → COVID-19 SRP

Коронавирус COVID-19 у Србији

Србија у борби против вируса


Тестирано укупно 59 938. Потврђено случајева 7 779. За пос. 24 сата 296. Умрло 151. За пос. 24 сата 7.

Подаци о ситуацији у свету. Аутоматско ажурирање у режиму реалног времена. Званични извештају државних влада или из мас-медија ако су подаци (или медији) поуздани . . . Датум / време: 7. јун 2020. 02:23:42
Држава, другоУкупно случајеваНови случајевиУкупно умрлоДанас умрлоУкупно излеченоАктивни случајевиОзбиљно, критичноУк. случ. / 1м с*Умрло / 1м сТест. укупноТест. / 1м с
101 988 54422 836112 096706749 60510 9591 126 84317 0226 01033920 817 54262 917330 875 237
20673 58727 58135 957910302 08413 432335 5468 3183 170169999 8364 706212 459 250
30458 6898 8555 725197221 3888 708231 5762 3003 1433912 388 96884 896145 930 530
40288 39033227 13510006176 1685804 063 84386 92046 753 640
50284 8681 55740 4652040006044 1985965 438 71280 14367 862 715
60246 62210 4386 946297118 6955 462120 9818 94417954 524 3173 2811 379 085 538
70234 80127033 84672165 0781 29735 8772933 8835604 187 05769 24560 467 327
80191 7584 3585 30113982 7313 517103 7261 0625 8211611 173 00335 61132 939 749
Укупно:06 966 495126 174401 6074 1613 199 48473 27512 926249316 09855

Russia: COVID-19 в России

World: COVID-19 The world

Serbia: COVID-19 у Србији