| Транслитерација | Латиница | | laban.rsГалерија1984 → 028

Џорџ Орвел

1984

Издавач: © 1984 Београдски издавачко-графички завод (БИГЗ).

Наслов оригинала: George Orwell: „Nineteen Eighty-Four”.

Превод са енглеског: © 1984 Влада Стојиљковић.

Ликовно-графичка опрема: Раде Ранчић.

За издаваче: Видосав Стевановић, Драган Милковић.

Слог, штампа и повез: Тискарна „Младинска књига”, Љубљана.

Тискарна: „Младинска књига”, Љубљана.

Тираж: 30.000 примерака; Београд, 1984.

Скенирање и припрема е-текста: Саша Лабан, 2003. г. Е-адреса: sasha@laban.rs

Од издавача:

Најпознатије дело енглеског писца Џорџа Орвела, роман 1984. објављено је 1949. године.

Ова визија тоталитарне државе у којој је човек као личност потпуно деградиран, где ратовима и полицијским терором шачица оних на власти држи у страху цело становништво, где владају беда и глад, где се историја фалсификује, где су људске вредности цинично доведене на најнижи степен - протест је писца против оних тенденција које би историју могле усмерити у том правцу. И не само протест већ и упозорење. Снага Орвеловог талента и имагинације, уверљиво казивање, реалистички ликови, вешто вођење радње, неочекивани обрти, дубоки хуманизам чине 1984. делом трајне вредносли. А ратови, беда, глад и покушаји успостављања тоталитарних режима на појединим тачкама наше планете чине Орвелову 1984. веома актуелном и данас.

1984.
Превод: © 1984 Влада Стојиљковић.