| Транслитерација | Латиница | | laban.rs → Под разно

Под разно

О свему и свачему

Конвертовати ћирилицу у латиницу и обрнуто / CYR 2 LAT Converters
Група веб-програма која преводи (транслитерује(?)) једну графичку систему алфавита у другу.
| Converters | (for Serbian, Russian and Ukrainian lang.)
Password encryption (Apache)
Enrypt your password before use it on the server.
| Password encryption | (English language)
User Agent Detector
Подаци о јузер-агенту (User Agent) или-ти браузеру.
| UA Detector | (English language)
Test your web pages in various screen resolution
Screen resolution or Viewport tester
| Many Screens | (English language)
Конвертовати број у текст / Convert number to text
Српски, руски и енглески језик.
| Number to text |
Како се мења позадина
7 разних позадина за сваки дан у недељи.
| CSS daily switcher |
Презиме Лабан
| О презимену Лабан |
Валидан HTML 5
| Checked files | Провера свих фајлова на валидност | |