| Транслитерација | Латиница | | laban.rsГалеријаЖивотињска фарма → 019

Џорџ Орвел

Животињска фарма

Издавач: © 1985 Београдски издавачко-графички завод (БИГЗ).

Наслов оригинала: George Orwell: „Animal Farm: A Fairy Story”.

Превод са енглеског: © 1985 Владимир Роксандић.

Ликовно-графичка опрема: Раде Ранчић.

Главни и одговорни уредник: Видосав Стевановић.

За издавача: Добрашин Ралевић.

Коректор: Гордана Дамјановић.

Тираж: 20 000 примерака; Београд, 1985.

Скенирање и припрема е-текста: Саша Лабан, 2003. г. Е-адреса: sasha@laban.rs

Од издавача

Енглески писац Џорџ Орвел стекао је популарност код шире читалачке публике објављивањем бајке-сатире „Животињска фарма”.

Ова маштовита прича, која почиње паролом „Све су животиње једнаке”, а завршава се „...али неке животиње су једнакије од других” — својеврстан је протест писца против политике и система Велике Британије између Првог и Другог Светског рата. Аутор је пишући „Животињску фарму” очигледно мислио на своју домовину, али драж ове, невелике по обиму, књиге је у томе што ће сваки читалац наћи у њој мало или много сличности са стањем из далеке или недавне прошлости, или садашњости своје земље.

Орвелов таленат да убедљиво пише о невероватном, снага имагинације, необична фабула, оштра сатира, неочекивани обрт, хуманизам и опомињујућа порука чине „Животињску фарму” књигом која је актуелна и данас на свим меридијанима Земљине кугле.

Животињска фарма: бајка
Превод: © 1985 Владимир Роксандић.