| Транслитерација | Латиница | | laban.rsБиблиотекаЊегош → Bibliografija

Петар II Петровић Његош

[Владика Раде — Портрет]

Библиографија

Књиге

 1. Пустињак цетински, 1834
 2. Лијек јарости турске, 1834
 3. Србин Србима на части захваљује, 1834
 4. Ода ступљења на престол Фердинанда I: императора аустријскога и краља маџарскога и пр. и пр. и пр., 1835
 5. Три дана у Тријесту: у мјесецу јануарију 1844., 1844
 6. Луча микрокозма, 1845
 7. Огледало српско, 1846
 8. Горски вијенац: историческо собитије при свршетку XVII вијека, 1847
 9. Кула Ђуришића и Чардак Алексића: 1847. године, 1850
 10. Лажни цар Шћепан Мали: историческо збитије осамнаестога вијека, 1851
 11. Свободијада: епски спјев у десет пјесама, 1854
 12. Његошева биљежница, 1956

Прва издања

 1. Пустиняк Цетински. Списао у Црной Гори на Цетиню 1833 године. Цетинѣ. Печатано у Штампари Црногорской. 1834.
 2. Ліек Ярости Турске. Цетинѣ. Печатано у Штампари Црногорской, 1834.
 3. Србин Србима на части захваљује. На Цетињу. У Штампарији црногорској 1834.
 4. Ода ступлѣня на престолъ Фердинанда I Императора Аустрискога и Краля Маџарскога и пр. и пр. и пр. Спѣвао Владыка Црногорски П. П. Нѣгошъ. На Цетинѣ. У Штампаріи Црногорской, 1835.
 5. Три дана у Тріесту у мѣсецу Януарию 1844. У Бечу у Штампаріи Єрменскога монастира, 1844.
 6. Луча Микрокозма. Одъ владыке црногорскога Петра Петровића Нѣгоша. У Београду. Княжества Србскога Кньигопечатньомъ, 1845.
 7. Огледало Србско. Печатано у Княж. Србской кньигопечатньи у Бѣограду, 1846.
 8. Горскій віенацъ: историческо событіє при свршетку XVII віека. Сочиненіє П. П. Н., владыке црного[р]скога. Словима Ч. О. О. Мехитариста. — Беч, 1847.
 9. Кула Ђуришића и Чардак Алексића 1847 године. У Бечу у Штампарији Јерменскога намастира 1850.
 10. Лажни цар Шћепан Мали: историческо збитије осамнаестога вијека. Издао 1851 године Андрија Стојковић. Печатња браће Жупана у Загребу. Југославија, 1851.
 11. Слободіяда: епійскій спѣвъ у десетъ пѣсама. Издао Л. П. Ненадовићъ. У Земуну, печатано Кньигопечатньомъ I. К. Сопрона, 1854.
 12. Његошева биљежница. — Цетиње: Историски институт, 1956.

Целокупна (сабрана) дела

2005.

____
Copyright © 2005-2010 Александар Лазић, Предраг Јаничић, Александар Гогић
URI: http://www.ppnjegos.org/biografija.htm