| Транслитерација | Латиница | | laban.rsБиблиотекаЊегош → Факсимил

Петар II Петровић Његош

Горски вијенац

Факсимил првог издања

[Насловна страница]   [Владика Данило]  

Факсимил оригинала ( на српском ј.)
First Edition facsimile ( на енглеском ј.)

У БЕЧУ,
СЛОВИМА Ч. О. О. МЕХИТАРИСТА
1847.