| Transliteracija | Ćirilica | | laban.rsBibliotekaNjegoš → Faksimil

Petar II Petrović Njegoš

Gorski vijenac

Faksimil prvog izdanja

[Naslovna stranica] [Vladika Danilo]

Faksimil originala ( na srpskom j.)
First Edition facsimile ( na engleskom j.)

U BEČU,
SLOVIMA Č. O. O. MEHITARISTA
1847.