| Ćirilica | Latinica | | laban.rsBibliotekaNjegosh → Faksimil

Petar II Petrovic' Njegosh

Gorski vijenac

Faksimil prvog izdanja

[Naslovna stranica] [Vladika Danilo]

Faksimil originala ( na srpskom j.)
First Edition facsimile ( na engleskom j.)

U BEChU,
SLOVIMA Ch. O. O. MEHITARISTA
1847.